Nácviky

Domov nášmu súboru od roku 2013 poskytuje IV. Základná škola v Žiari nad Hronom na Jilemnického ulici č. 2. Nácviky prebiehajú v telocvični pravidelne dvakrát do týždňa:

  • pondelok o 19:00
  • piatok o 19:00